Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số Vitapia 7000K

Liên hệ

Đầu ra ECG : BNC
Biên độ : 1mV
Độ chính xác : < 5%
Trở kháng : 50 Ω
Trì hoãn tín hiệu : ≤ 20ms
Điện cực : 3 điện cực( R, L, F, or RA, LA, LL)