Máy điện tim 3 kênh CARDIPIA 200

Liên hệ

Rò rỉ điện : Nhỏ hơn 10µA
Kích thước : 314x 253x 85 (mm)
Trọng lượng : 2,5kg bao gồm cả pin
Nhiệt độ : Hoạt động (+10o C ~ + 40o C) , cất giữ ( ~20oC ~ + 60o C)
Độ ẩm tương đối : Hoạt động ( +10% ~ + 80%), cất giữ ( +10% ~ +90%)
Áp suất không khí : 50- 106kPa