Máy phân tích, xử lý điện tâm đồ Holter Cardicode-300

Liên hệ

Độ nhậy ( chuẩn) : 10mm/mV ± 5%
Tốc độ quét : 25 mm/s ± 5%
Tần số đáp trả : 0.67 ~ 40Hz (-3dB) cho 5 Hz
Độ liên tục thời gian : Lớn hơn 3.2 giây
Điện áp cân bằng : 1 mV ±5%
Điện áp linh hoạt đầu vào : ± 300 mV