Màn hình theo dõi bệnh nhân đa thông số OMNI II

Liên hệ

Nguồn điện: Sử dụng bên ngoài AC hoặc pin
Nguồn AC: 100-240VAC, 50/60Hz, < 150 VA
Pin:có thể sạc lại bằng Chì – axit
Thời gian hoạt động ở điều kiện bình thường: 1 Giờ
Thời gian hoạt động ở điều kiện pin yếu: 10 Phút