Máy laser điều trị DR12 Hàn Quốc

Liên hệ

Bảo vệ chống điện giật : Thiết bị hạng một, loại B
Nguồn điện : AC 220V, 50/60Hz
Nguồn điện tiêu thụ : Nhỏ hơn 95VA
Hạng an toàn laser : Loại 3B
Thời gian cài đặt : Bằng tay từ 1 đến 30 phút
Đầu ra : Tối đa 200mW ± 20%
Bước sóng : 65nm ± 20%