Máy hấp tiệt trùng bằng khí E.O SE46

Liên hệ

Khử trùng, tiệt trùng hoàn hảo
Chế độ tự động trong toàn bộ quá trình hấp
Hệ thống vi xử lý
Loại cửa tròn 1 chạm, sử dụng đơn giản và an toàn
Động cơ chân không vận hành phương pháp loại bỏ khí