Bồn rửa tay tiệt trùng PMS-100:200:300

Liên hệ

Ứng dụng trong :

Phòng mổ phẫu thuật
Phòng giao nhận
Phòng cấp cứu
Phòng ICU
Phòng X quang
Các nơi khác cần nước tiệt trùng