Máy điều trị vật lý trị liệu M.S.P – DX6

Liên hệ

Điện áp sử dụng : AC220V/60 Hz
Công suất tiêu thụ : 44W
Kênh đầu ra : 6 kênh
Kích thước : 334 x 576 x 1188 mm
Trọng lượng : 25 Kg