Giường bệnh nhân ba động cơ SBC-330-1

Liên hệ

Khung giường : Thép tấm
Bảng điều khiển đầu giường : P.P (Poly Propylene)
Hai đầu giường : Hai bảng gỗ có thể tháo rời
Thành giường : Kiểu đóng mở an toàn
Động cơ : DC 24V, 3 thiết bị truyền động
Nguồn điện : AC 220V, 60Hz