Giường bệnh nhân bốn động cơ SBM-400

Liên hệ

Khung giường : Thép tấm
Mặt giường nhựa : P.P ( Poly Propylene)
Tấm chắn đầu và cuối giường : A.B.S đúc phun
Thành giường : Kiểu đóng mở an tòan, loại cảm ứng
Bánh xe : Hệ thống khóa trung tâm 5”