Giường bệnh nhân hai tay quay SBC-21C-3

Liên hệ

Khung giường : Thép tấm
Mặt giường : P.P ( Poly Propylene)
Hai đầu giường : Khuôn đúc A.B.S
Tay quay : Tay quay đa chức năng
Tay cầm có thể gấp được và giữ trong trạng thái an toàn
Bánh xe : 5” TENTE (Sản xuất tại Đức)