Máy nội soi Tai Mũi Họng Medigon Eye

Liên hệ

Màn hình LED 24 inch: Camera full HD và nguồn sáng LED